Voor verwijzers en scholen

Kinderen helpen werkt het best in nauwe samenwerking. Daarom onderhouden we goede relaties met verwijzers, zoals huisartsen, jeugdartsen, jeugdteam, intern begeleiders en zorgcoördinatoren. Wil je een cliënt of leerlinge doorverwijzen voor diagnostiek of behandeling? Neem dan contact op met ons op. Tijdens de behandeling is intercollegiaal contact mogelijk.

SoVa-training op school

Vind je het belangrijk dat de leerlingen van jullie school goede sociale vaardigheden aanleren, zodat ze weerbaar worden en makkelijker contacten maken? LeerZo! geeft SoVA-trainingen op school.

Passend Onderwijs op school

Ieder kind verdient het onderwijs dat past bij zijn of haar mogelijkheden. Dat gaat niet altijd vanzelf. bijvoorbeeld als er sprake lijkt of is van ADHD, dyslexie of autisme. Dan kun je ons inschakelen.

Advies en voorlichting

Wil je als school of welzijnsorganisatie meer weten over een bepaalde stoornis of bepaald gedrag van kinderen of jongeren? Onze professionals geven regelmatig voorlichtingen of themabijeenkomsten.