Veelgestelde vragen

Aanbod

Waarvoor kan ik bij LeerZo! terecht?

LeerZo! biedt laagdrempelige ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders. Je kunt bij ons terecht voor diagnostiek, (Individuele) begeleiding, trainingen en advies. Ouders kunnen vragen of zorgen hebben over bijvoorbeeld het schools, psychologisch of sociaal functioneren van hun kind, moeilijk verstaanbaar gedrag van hun kind of vragen hebben over de opvoeding. Maar ook kinderen en jongeren kunnen niet lekker in hun vel zitten en zich afvragen hoe dit komt.

Binnen welke leeftijdscategorie onderzoeken of begeleiden jullie kinderen?

Bij LeerZo! bieden wij hulp voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Daarnaast bieden wij ook ouderbegeleiding, waarbij wij ouders voorzien van opvoedkundige hulp. Tevens bieden wij ook leerkrachtbegeleiding; hierbij helpen wij de leerkracht meer vorm te geven aan het passend onderwijs. Zo leert de leerkracht zijn onderwijs goed af te stemmen op de onderwijsbehoefte van een desbetreffende leerling.

Wat is diagnostiek?

Diagnostiek is het toetsen van hypothesen op basis van een probleemstelling.
Wat is er precies aan de hand? Wat zijn de instandhoudende of verklarende factoren. Wat kan eraan gedaan worden?

Wat voor diagnostisch onderzoek bieden jullie aan?

 • Intelligentie onderzoek
 • Sociaal/emotioneel onderzoek
 • Didactisch onderzoek
 • Dyslexie onderzoek
 • Dyscalculie onderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Systeemgerichte diagnostiek

Hoe ziet een begeleiding of behandeling er binnen LeerZo! uit?

De begeleidingen en behandelingen binnen LeerZo! zijn maatwerk. Er wordt naar aanleiding van de intake gekeken welke hulpvragen er liggen, en aan de hand daarvan worden behandel- of begeleidingsdoelen opgesteld. Het kan ook zijn dat behandeling volgt na een diagnostiek traject. Dan wordt er naar aanleiding van het diagnostiek traject een behandel- of begeleidingstraject vormgegeven. Bijvoorbeeld: uit het diagnostiek traject is naar voren gekomen dat er sprake is van een traumatische ervaring. Daarna wordt een begeleidingstraject gestart waarbij psycho-educatie over trauma gegeven wordt, en behandeling gegeven wordt om te proberen het trauma te verwerken.

Welke begeleidingen bieden jullie?

Binnen LeerZo! worden zowel individuele als groepsbegeleidingen geboden. Individuele begeleidingen kunnen bestaan uit begeleiding op school of in de praktijk. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: faalangst, angst, emotieregulatie, maar ook rekenbegeleiding en taalbegeleiding. Naast individuele begeleidingen bieden wij ook diverse groepstrainingen/begeleidingen aan:

 • Sociale vaardigheidstraining (4-12 jaar)
 • Mindfulness (7-12 / 13-17 jaar)
 • Vriendenprogramma (5-12 jaar)
 • Faalangsttraining (9-18 jaar)
 • Brugklastraining (groep 8)
 • Emotieregulatie (bovenbouw)
 • Remedial Teaching (7-12 jaar)

Aanmelden

Is een intake vrijblijvend?

Ja aan een intake zijn geen kosten verbonden en is vrijblijvend. Er kan zelf bepaald worden of doorgezet wordt met eventueel onderzoek/begeleidingen.

Kan ik zelf mijn kind aanmelden? (wie meldt mijn kind aan?)

Een aanmelding kan bij ons gedaan worden door school, door een Ouder Kind Adviseur via de gemeente of door ouders zelf.

Is er een wachtlijst?

Momenteel is er geen wachtlijst. Wij streven er naar dit ook zo te houden.

Hoe komt het dat jullie wachtlijst zoveel korter is ten opzichte van andere instellingen en praktijken?

LeerZo! is een kleine, maar groeiende praktijk. Mensen weten grotere instellingen soms sneller te vinden, waardoor de wachtlijsten daar behoorlijk lang kunnen zijn. Net zoals vele andere praktijken streven wij ernaar de juiste match te vinden tussen client en therapeut waardoor de behandelingen effectiever zijn en sneller resultaat leveren. En aangezien wij een diversiteit hebben aan orthopedagogen en basis-psychologen, die op ieder onderzoek en/of behandeling ingezet kunnen worden, kunnen wij de wachttijd bij ons kort houden.

Medewerkers

Wie werken er bij LeerZo!?

De werknemers van LeerZo! vormen een team van professionals bestaande uit orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychologen. Een orthopedagoog of kinder- en jeugdpsycholoog biedt individuele begeleiding/training/behandeling en psycho-educatie op het gebied van leren, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze werknemers dienen bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd te staan. Het SKJ is een beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Bij het SKJ wordt getoetst of jeugdprofessionals voldoen aan de criteria. Voor meer informatie kunt u kijken op https://skjeugd.nl/ . Ook hebben wij een orthopedagoog-generalist in huis die geregistreerd staat in het NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen).

Kosten

Wanneer is er sprake van vergoede zorgen?

Wanneer uw kind doorverwezen wordt door de huisarts of door het Ouder Kind Team. Dan valt de zorg onder de ‘vergoede zorg’. Dit gaat voornamelijk om de sociale-, gedrags- en emotionele problematiek.

Wat zijn de kosten voor een intakegesprek?

Aan een intakegesprek zijn geen kosten verbonden.

Wat kost hulp van LeerZo! mij?

De kosten van hulp bij LeerZo! zijn te vinden op onze website onder het kopje ‘Tarieven’.

Praktijk LeerZo!

Wat zijn jullie kernwaardes/visie?

Het liefst helpen wij zo veel mogelijk kinderen en jongeren die worden belemmerd in hun normale ontwikkeling. Wij staan voor betrokkenheid, deskundigheid en laagdrempeligheid.

Betrokkenheid: Wij geloven dat iedereen evenveel kansen verdient in het leven. Daarom pakken wij belemmeringen voor kinderen en jongeren graag aan.

Deskundigheid: Alle medewerkers bij LeerZo! Hebben veel expertise in hun vakgebied. We houden deze kennis continu bij met scholing, dus passen altijd de laatste en bewezen methodes toe.

Laagdrempeligheid: Ook staan wij voor ‘geen drempels’ en stellen wij ons graag toegankelijk op. Iedereen die onze ondersteuning kan gebruiken is welkom!

Vindt er altijd samenwerking met scholen plaats?

Dat verschilt per onderzoek of begeleiding. Wij geloven erin dat wij kinderen het best helpen door nauwe samenwerking. Wij onderhouden daarom goede relaties met verwijzers zoals huisartsen, jeugdartsen, jeugdteam, intern begeleiders en zorgcoördinatoren. Bij een verwijzing wordt samenwerking met de verwijzer nagestreefd. Wanneer een kind bijvoorbeeld door school is doorverwezen naar ons, zal dit een samenwerking met school betekenen. Wanneer het kind particulier door ouders is aangemeld, kunnen ouders hierin zelf een keuze maken.

Hoe wordt de kwaliteit van zorg bij LeerZo! beoordeeld?

Praktijk LeerZo! beschikt over een certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn, welke onafhankelijk en betrouwbaar wordt beoordeeld. Het HKZ-certificaat toont aan dat de zaken intern goe dop orde zijn, dat de klant centraal staat en dat de zorg- en dienstverlening voortdurend verbeterd worden. Lees meer over het HKZ-certificaat op de site: https://www.hkz.nl/ .

Hoe wordt de kwaliteit van zorg bij LeerZo! beoordeeld?

Bij LeerZo! worden uw persoonsgegevens met zorg beschermd.