Team

Tessa van Schie

Na lang als 1e graads docent Nederlands en Remedial Teacher (RT) te hebben gewerkt in het voortgezet onderwijs, richtte ik in 2007 LeerZo! op. Na mijn RT-opleiding wist ik dit ik één-op-één jongeren wilde begeleiden. Mijn drijfveer is om echt aandacht te geven aan kinderen en ouders en goed te luisteren naar waar zij tegenaanlopen. Hulp die bij hen past, daarmee help ik ze mee verder. Ervaring leert dat individuele aandacht het verschil kan maken bij jongeren die vastlopen in het reguliere onderwijs, om wat voor reden dan ook. Ik ben zowel dyslexie- als dyscalculiespecialist. Voor dyslexie ontwikkelde ik een eigen methode: SLES-methode. Ik ben vooral gespecialiseerd in leerproblemen. Echter, leerproblemen zijn onlosmakelijk verbonden met sociaal-emotionele problematiek. Mijn compagnon Suzette de Bruijn-van Someren Gréve is hierin gespecialiseerd. Haar expertise helpt ook veel kinderen en ouders verder. In 2015 besloten we samen verder te gaan met LeerZo! Tot de dag van vandaag doen we dit met veel plezier. We zijn trots op LeerZo! en ons team. We hebben we al heel veel kinderen en ouders geholpen en blijven dit graag doen.

Suzette de Bruijn-van Someren Gréve

Na mijn studie Orthopedagogiek deed ik mijn ervaring op in de kinderpsychiatrie. Mijn passie ligt in het helpen van kinderen, jongeren en hun ouders die door verschillende redenen vastlopen. Met onderzoek, passende begeleiding en advies streef ik ernaar om het beste uit ieder kind te halen. Flexibiliteit en samenwerking met de omgeving staan hierbij centraal. Ik wil bereiken dat mijn cliënten binnen een korte tijd een aanzienlijke verbetering van hun leefsituatie krijgen. De afgelopen jaren vergaarde ik veel kennis over cognitieve gedragtherapeutische technieken. Deze kennis pas ik toe in mijn gesprekken en behandelingen. Zodoende ben ik geregistreerd bij de vereniging voor cognitieve gedragstherapeuten. Ook ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundige (NVO) en ben ik bevoegd om EMDR uit te voeren bij kinderen en jongeren. In 2014 leerde ik Tessa van Schie kennen. Al snel kwamen we erachter dat we een complementair team vormden. In 2015 gingen we dan ook samen verder.

Evelien Kooijman

Met een warm hart voor kinderen, heb ik afgelopen jaren op verschillende plekken gewerkt. Ik heb na mijn VWO, de bachelor Pedagogische Wetenschappen gedaan en in 2015 heb ik de Master Orthopedagogiek afgerond. Ik heb in die periode werkervaring opgedaan met het begeleiden van kinderen met autisme en verstandelijke beperkingen in de motoriek- en taalontwikkeling.
Na mijn studie ben ik gaan werken als ONL dyslexiebehandelaar. Daarnaast heb ik de PABO in deeltijd gedaan om meer praktijkervaring op te doen. Ik heb invalwerk gedaan in het basisonderwijs voor de groepen 1 t/m 8 en ik heb gewerkt bij een praktijk voor Remedial Teaching.
Sinds september 2018 ben ik vol enthousiasme begonnen als orthopedagoog bij LeerZo!. Deze werkplek biedt een mooie combinatie tussen mijn twee studies. Het één-op-één begeleiding van kinderen die met leer- en/of gedragsproblemen vast lopen op school spreekt mij erg aan. Ik vind het interessant om uit te zoeken hoe zij weer aansluiting bij de groep kunnen krijgen en daardoor vaak ook meer plezier in school. Erg leuk om te zien dat kinderen door intensieve begeleiding in een korte tijd vaak enorme resultaten kunnen boeken.

Sophie Smarius

Mijn naam is Sophie Smarius. Bij LeerZo! werk ik voornamelijk met kinderen en jongeren die op sociaal-emotioneel vlak vastlopen. Ik vind het belangrijk om voor kinderen en jongeren een luisterend oor te bieden en een veilige omgeving te creëren. Dat is voor mij de basis voor ouders en kinderen om hun verhaal kwijt te kunnen. Ik heb een sterk geloof en vertrouwen in de veerkracht van mensen en deze probeer ik op verschillende manieren te stimuleren. Door een periode mee te lopen en ruimte te geven aan hun verhaal, wil ik kinderen en volwassenen meegeven dat zij in zichzelf mogen geloven en ze op eigen kracht weer verder kunnen. Hierbij gebruik ik cognitief gedragstherapeutische technieken, mindfulness en elementen uit de positieve psychologie. Ook ben ik gecertificeerd EMDR-behandelaar. Gedurende mijn loopbaan als orthopedagoog heb ik mij gespecialiseerd in rouw en verlies bij kinderen. Ik zet mij al langere tijd in voor verschillende organisaties die gezinnen helpen bij verlies. Tevens werk ik met LeerZo! samen middels Leefwijs, het trainingsbureau dat ik samen met mijn collega Paulien Foekens heb opgezet. Hierbij ontwikkelen en geven wij trainingen voor onder andere LeerZo!.

Floks

Eva Wijers

Op mijn rapport in groep 3 stond al: ‘Eva gaat later met kinderen werken’. In het begin dacht ik voornamelijk aan juf (naast het minder voor de hand liggende beroep als prinses), maar al snel kwam de interesse voor gedrag. De onderwerpen ontwikkeling en opvoeding spraken mij ontzettend aan, waardoor ik de keuze op pedagogische wetenschappen heb laten vallen. Het vroegsignaleren en laagdrempelig kunnen helpen van kinderen en het systeem (ouders, school en andere opvoeders) is wat mij richting LeerZo! trok. Sinds 2020 werk ik hier dan ook met veel plezier. Ik hecht veel waarde aan een fijne behandelsfeer waarin het kind en/of ouders zich op hun gemak voelen om samen met mij te kijken naar hoe we de situatie kunnen versterken. Uiteindelijk lukt het om de situatie na het traject op te pakken met meer vertrouwen en inzicht in eigen kracht.

Lili Collot d'Escury

De onbevangenheid en puurheid van kinderen en jongeren hebben mij vanaf jongs af aan gemotiveerd om mij te verdiepen in methodes om hen te begrijpen en ondersteunen. Zo heb ik na mijn Bachelor Toegepaste Psychologie (specialisatie: onderwijs en ontwikkeling) ook de Pre-master Psychologie en Master Child- and Adolescent Psychology afgerond. Nu mag ik mijzelf sinds 2019 psycholoog (kind- en jeugd) noemen. Hiernaast heb ik bij organisaties gewerkt die zich focussen op het bevorderen van de mentale gezondheid van kinderen, zoals de Kindertelefoon. Met een niet-veroordelende houding en oprechte interesse in kinderen zorg ik voor een toegankelijke begeleiding waarin zij zich gehoord voelen. Kinderen groeien het meest wanneer zij zich op hun gemak voelen, zowel binnen een begeleiding als met zichzelf. Vandaar dat ik vanuit positieve psychologie veel waarde hecht aan acceptatie om moeilijkheden of problemen te omarmen. Zo kan er met een frisse blik worden gefocust op een positieve ontwikkeling. Op deze manier werk ik graag elke dag aan het ondersteunen van jongeren in hun zelfredzaamheid en het zo krachtig mogelijk in hun leven staan.

foto_Nadia_website

Nadia Bronmeijer

Toen ik klaar was met de lerarenopleiding en al heel wat klassen had gezien, merkte ik dat ik het vooral leuk vond om leerlingen individueel te helpen. En dan niet alleen met rekenen of taal, maar ook met concentreren of hoe je een taak aanpakt. Daarom ben ik de studie orthopedagogiek gaan doen. LeerZo! is voor mij de perfecte combinatie tussen het ondersteunen van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Mijn doel is om met het kind, ouders en de school te ontdekken wat er precies speelt en hoe we voor de best mogelijke leer- en leefomgeving kunnen zorgen.

foto_Puck_website

Puck Bouwens

Op een positieve manier kinderen vooruit helpen in hun ontwikkeling is wat ik het liefste doe! De keuze voor een studie was voor mij dan ook snel gemaakt. In Utrecht heb ik de bachelor Pedagogische Wetenschappen afgerond en daarna ging ik op zoek naar meer verdieping in de master Forensische Orthopedagogiek aan de UvA. Na mijn studie ben ik een aantal jaar met plezier werkzaam geweest als gedragswetenschapper in de jeugdzorg. Toch kwam ik tot de conclusie dat ik het ondersteunen op een laagdrempelige, positieve manier en het persoonlijk contact met de kinderen miste in mijn werk. Bij LeerZo! doe ik dit nu elke dag en is het voor mij duidelijk geworden dat ik daar de meeste energie van krijg. Ik vind het belangrijk om samen met het kind én belangrijke anderen te zoeken naar de best passende oplossingen in lastige situaties. Daarnaast hecht ik veel waarde aan een positieve en veilige behandelsfeer, welke ik creëer door vooral de krachten van het kind en belangrijke anderen te onderzoeken en te benutten. Ik ben ervan overtuigd dat vanuit die positiviteit een kind in korte tijd grote sprongen vooruit kan maken!

Foto website Emilie

Emilie van de Graaff

Mijn naam is Emilie van de Graaff. Al van jongs af aan wist ik dat ik later met kinderen wilde werken. Ik ben daarom ook Orthopedagogiek gaan studeren. Na mijn master Orthopedagogiek in Leiden ben ik begonnen als orthopedagoog op een middelbare school in Noordwijk. Hier, en gedurende mijn stage, heb ik veel gewerkt met kinderen van alle leeftijden met diverse sociaal-emotionele problemen en problemen met executieve functies. Ik vind het belangrijk een kind of adolescent op zijn gemak te stellen en ik probeer hier voor te zorgen door kinderen met een open, oprechte houding en wat speelsheid te benaderen en zo aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind. Ik probeer altijd realistisch en optimistisch te zijn tegenover kinderen en ouders, omdat ik hoop dat ze zich op die manier gesteund voelen en tegelijkertijd weten waar ze aan toe zijn. Kinderen blijer zien worden is iets waarvan ik veel energie krijg, en waardoor ik elke dag blij naar werk ga!

Jasmijn

Van jongs af aan voelde ik al een sterke verbondenheid met kinderen. Mijn studiekeuze was dan ook vanzelfsprekend. Ik koos voor de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie de master Orthopedagogiek.
Tijdens mijn bachelor heb ik stagegelopen op een basisschool in Amsterdam Nieuw-West. Daar kwam ik in contact met kinderen met diverse achtergronden, waar zowel leer- als sociaal-emotionele uitdagingen een rol speelden. Daarna liep ik mijn masterstage bij LeerZo! Waar ik nog meer ervaring opdeed in de omgang met kinderen met uiteenlopende problematiek. Ik heb me verdiept in passende diagnostiek en begeleidingsmethoden.
Sinds september 2023 werk ik enthousiast als orthopedagoog bij LeerZo! Ik leer om als een spin in het web te werken. Ik onderhoud en coördineer contacten met ouders, scholen en collega's. Daarnaast voer ik diagnostiek uit en begeleid ik kinderen.
Mijn passie ligt in het helpen en ondersteunen van kinderen met oog voor het systeem eromheen. Individuele aandacht voor het kind, waarbij ik naar hen luister en doorvraag over hun gedachten en gevoelens, vind ik belangrijk. Daarnaast staan bij mij het positief en speels in contact zijn met kinderen, hen empoweren en tegelijkertijd de mogelijkheid bieden

Foto Emma

Emma Toussaint

Toen ik aan mijn (pre-)master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht begon merkte ik direct dat ik het juiste studie pad had gevonden. Tijdens mijn master heb ik met veel plezier op een middelbare school stage gelopen. Na mijn master was ik nieuwsgierig naar een verscheidenheid aan problematieken die in gezinnen voorkomen, daarom heb ik een jaar in de jeugdhulp gewerkt. Dit was interessant en zeer leerzaam, maar ik merkte dat ik het geven van hulp en begeleiding aan kinderen en hun ouders miste. Aan de hand van inlevingsvermogen en door gebruik te maken van meerdere perspectieven hoop ik kinderen en hun omgeving de hulp en aandacht te kunnen bieden die bij hen past.

Sanne

Sanne Vagevuur

Mijn naam is Sanne Vagevuur en ik woon in Amsterdam. Tijdens mijn studie Universitaire Pabo en de stages in het onderwijs merkte ik steeds vaker dat ik kinderen verder wilde helpen wanneer ze vastliepen op school. Ik wilde kinderen meer individueel kunnen begeleiden en ondersteunen eb ben daarom uiteindelijk toch pedagogische wetenschappen gaan studeren. Daarna heb ik de master Orthopedagogiek gedaan, die ik in februari 2021 heb afgerond.
In mijn werk vind ik het belangrijk om kinderen vanuit een positieve houding te benaderen door de focus te leggen op de dingen die een kind wel al beheerst, waar het goed in is en waar het plezier uithaalt. Op deze manier probeer ik kinderen in te laten zien dat ze tot meer in staat zijn dan ze dachten en om in zichzelf te vertrouwen. Daarnaast probeer ik kinderen mee te geven dat het niet erg is om fouten te maken en dat ze dingen die ze nog niet kunnen altijd kunnen leren als ze hun best doen. Ik denk dat een nadruk op zelfvertrouwen en een positieve mindset kinderen kan helpen in hun leren. Kinderen stimuleren en ondersteunen in hun ontwikkeling is waar ik energie van krijg en waarvoor ik me iedere dag met veel plezier inzet.

Gaby Heijneman

Mijn naam is Gaby Heijneman en ik woon in Amsterdam. Tijdens mijn bachelor Pedagogische Wetenschappen in Leiden is mijn interesse voor de ontwikkeling van kinderen nog meer gegroeid en voelde ik dat ik de juiste keuze had gemaakt. Na mijn bachelor heb ik de master Orthopedagogiek gedaan en om mijn kennis te verbreden heb ik vervolgens de master Forensische Orthopedagogiek aan de UvA afgerond. Tijdens de afstudeerstage van mijn tweede master heb ik mij beziggehouden met het schrijven van een beleidsnotitie op basis van wetenschappelijk onderzoek. Hoewel ik onderzoek nog steeds erg interessant vind, miste ik het directe contact met kinderen, waar ik erg veel energie uithaal. Met positiviteit en inlevingsvermogen probeer ik een voor het kind passende behandelsfeer te creëren. Daarbij vind ik het belangrijk om te kijken naar wat er goed gaat en vanuit deze kracht verder te werken.

Sanne van Wijngaarden

Mijn naam is Sanne van Wijngaarden. Ik heb de bachelor Pedagogiek in Amsterdam afgerond en vervolgens meer verdieping gezocht in de master Clinical Child, Family and Education Studies aan de Universiteit van Utrecht. Voor en tijdens mijn opleidingen en werkervaringen is mijn passie in het werken met kinderen en jongeren naar voren gekomen. Ik wil kinderen ondersteunen om zo de ware potentie uit hen te laten komen en ervoor te zorgen dat zij op eigen kracht weer verder kunnen groeien. Ik vind het fijn om in samenwerking met ouders, school en het kind invulling te geven aan de begeleiding, aansluitend bij de interesses en de belevingswereld van het kind. Ik hoop door positiviteit, empatisch vermogen en enthousiasme het kind weer in zijn/haar eigen kracht te zetten.

Tom Lammers

Mensen helpen. Dat was mijn motivatie voor een studiekeuze. Tijdens de zoektocht naar een passende studie, kwam ik voorbij een filosofie die mijn latere werk zou bepalen: wanneer je zo vroeg mogelijk ingrijpt, is de kans op positieve uitkomsten het grootst. Ik wilde dus aan de slag gaan met de doelgroep jeugd. Hierdoor ben ik in 2018 gestart met de bachelor pedagogische wetenschappen en heb ik in 2023 de master Clinical Child, Family and Education Studies (orthopedagogiek) afgerond. Gedurende mijn studie en de daaropvolgende periode heb ik ervaring op mogen doen in zowel de geestelijke gezondheidszorg als in het speciaal onderwijs. In deze werkvelden is mooi te zien hoe kleine aanpassingen in de omgeving van het kind tot grootse positieve veranderingen kunnen leiden. Ook heb ik tijdens vrijwilligerswerk kinderen mogen helpen met hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Hier heb ik gezien hoe een veilige sfeer enorm bevorderend kan werken voor een bloeiende ontwikkeling van kinderen. Door mij in te zetten bij Leerzo! hoop ik kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling zodat ze de beste, maar vooral de meest gelukkige versie van henzelf kunnen worden.

Anne Blijleven

Mijn naam is Anne Blijleven en ik woon in Amsterdam. Na de lerarenopleiding had ik de behoefte om mij te verdiepen in de extra ondersteuningsbehoeften van kinderen. Toen ben ik orthopedagogiek gaan studeren. Na die studie heb ik zes jaar bij een onderwijsadviesbureau gewerkt waar ik veel ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen bij leer-, gedrags- en sociale/emotionele problematiek. Ik haal er veel energie uit om in samenwerking met kind en omgeving de optimale omgeving voor kinderen te creëren en hen de tools te geven waardoor zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Eva Wijers

Floks

Na het geven van balletlessen aan kinderen van verschillende leeftijden, begon bij mij de fascinatie voor individuele verschillen. Ik heb daarna de bachelor psychologie gedaan en vervolgens heb ik de master Clinical Child and Adolescent Psychology afgerond. Tijdens mijn stage werkte ik met heel veel plezier op verschillende scholen, waaronder op het speciaal basisonderwijs. Hier heb ik ook meer ervaring opgedaan op het gebied van leerproblemen. Ik krijg heel veel energie van het werken met kinderen en ik ben blij dat ik dat nu mag doen bij LeerZo! Bij mijn werk hecht ik veel waarde aan enthousiasme, positiviteit en een veilige sfeer. Zo werk ik samen met het kind, en eventueel met andere betrokkenen, om de ontwikkeling (weer) zo goed mogelijk te laten verlopen!

Secretariaat

Maxime_website

Maxime Meijer

Ik ben Maxime en de spin in het web bij LeerZo! Als office-manager probeer ik er zoveel mogelijk voor iedereen te zijn en te zorgen dat het op de achtergrond op rolletjes blijft lopen. Dit voor zowel het management, het team en de klant natuurlijk. Mijn doel is om de orthopedagogen te ontlasten waardoor zij meer focus en energie hebben voor de kids! Ik ben altijd dol op kinderen geweest en vindt het fantastisch werk wat LeerZo! levert. Het is dan ook superleuk om het één en ander mee te krijgen en te leren van het vak.

Vanessa Chapman

Ik ben Vanessa en planner bij LeerZo! Voorheen was ik het alleen in mijn privéleven maar nu is het ook echt mijn baan geworden. Ik ben een perfectionist als het gaat om plannen, noteren, dingen regelen en administratie. Mijn doel is dat iedereen elke dag een goede start heeft met een overzichtelijke agenda. Met liefde sta ik cliënten te woord en maak ze graag wegwijs binnen LeerZo!

Stagiaires bij LeerZo!

Om Amsterdam in de toekomst van nog meer (ortho)pedagogen te kunnen voorzien, werken wij samen met hogescholen en universiteiten in Amsterdam. Op dit moment bieden wij stageplekken voor studenten van de HvA, de UvA en de VU. Onze stagiaires zijn allemaal gekoppeld aan een eigen stagebegeleider. Je kunt onze stagiaires terugzien bij zowel diagnostisch onderzoek als behandelingen (leerproblemen en sociaal-emotioneel) op de praktijk of op school.

In eerste instantie zullen de stagiaires vooral meekijken. Later in hun stage zullen zij steeds meer taken zelfstandig uitvoeren, maar te allen tijde onder supervisie van een van onze collega’s.

Stagiaires op dit moment:

Mette

Al tijdens mijn studie Verloskunde was ik benieuwd naar de verdere ontwikkeling van kinderen. Ik heb toen ook besloten de overstap te maken naar Pedagogische Wetenschappen en de master Orthopedagogiek. Als laatste onderdeel van deze master loop ik dit jaar stage bij LeerZo!. Ik was opzoek naar een stageplek waarbij zowel kinderen met leerproblemen als kinderen met meer sociaal-emotionele problematiek worden ondersteund. Deze plek vond ik bij LeerZo! en is tot nu toe enorm leerzaam geweest. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich serieus genomen voelen en probeer dan ook aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Door samen met het kind, ouders en andere betrokkenen te ontdekken wat de sterke kanten zijn en op een positieve manier verder te werken hoop ik passende ondersteuning te kunnen bieden. Deze stage bevestigt weer dat ik een goede keuze heb gemaakt: ik krijg onwijs veel energie van kinderen verder op weg helpen en hen zien opbloeien wanneer dit lukt.

Sania Chaudhry

Mijn naam is Sania Chaudhry en ik studeer Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de VU. Hiervoor heb ik de bachelor Pedagogische Wetenschappen gedaan en heb ik tijdens de bachelor op verschillende plekken gewerkt om ervaring op te doen in het werken met kinderen en jongeren. Zo nam ik onderzoeken af bij peuters en kinderen met een visuele beperking en begeleidde ik kinderen en jongeren die moeilijk tot leren komen. Ik merkte dat ik met een beetje ondersteuning al kinderen en jongeren een heel eind op weg kon helpen en dat gaf mij veel voldoening. Daardoor wist ik vrijwel zeker dat ik kind en jeugdpsycholoog wilde worden. Momenteel loop ik met veel plezier stage bij LeerZo! waarin ik veel leer over leer- en sociale emotionele problematiek. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind of jongere en vanuit daar samen verder te kijken wat de behoeftes zijn en welke stappen daarvoor nodig zijn.

Neem direct contact op

info@leerzo.nl
Tessa van Schie: 06-51788788
Suzette de Bruijn: 06-28950218

LeerZo! Amsterdam Zuid
Olympiaplein 96
1076 AJ Amsterdam