Tarieven & vergoeding

U kunt zich op twee manieren aanmelden bij LeerZo!  In onderstaande tekst worden beide manieren toegelicht.

Eigen initiatief (op eigen kosten)

U kunt er voor kiezen om uw kind op ‘eigen initiatief’ aan te melden. Hiermee wordt bedoelt dat u zonder een doorverwijzing van bijvoorbeeld een huis- of jeugdarts contact met ons opneemt. Wij zien deze manier van aanmelden steeds vaker. Vooral als een ‘klein zetje in de rug’ voldoende zou kunnen zijn. Wanneer ouders zich op eigen initiatief aanmelden zal er geen gegevensoverdracht plaats vinden met de gemeente, als ouder houdt u de regie volledig in handen. Bij remedial teaching is geen vergoeding mogelijk en is het dus altijd op eigen initiatief. Op deze manier zijn de kosten voor de hulp voor u concreet in te schatten én overzichtelijk.  Het intakegesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Via een verwijzing (100% vergoed)

Per januari 2015 zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de bekostiging van jeugdhulp tot en met 18 jaar. LeerZo! biedt hulp aan dat valt onder de Basis-GGZ en Jeugd & Opvoedhulp. Wij hebben contracten afgesloten met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.Het is hierdoor mogelijk dat de hulp voor uw kind voor 100% wordt vergoed. Hier is wel een verwijzing voor nodig van bijvoorbeeld de huis- of jeugdarts. Tevens is het mogelijk om via het Ouder Kind Team van uw school/ gemeente verwezen te worden naar onze praktijk.

Gezien het feit dat LeerZo! nog blijft groeien, zullen wij zoeken hoe wij ons aanbod en prijsstelling zo goed mogelijk kunnen afstemmen, Aanpassing van de tarifering blijft daardoor mogelijk. Uiteraard zullen wij dit dan duidelijk vermelden.

Remedial teaching
School / Locatie / Praktijk
€ 85
Behandeling/begeleiding dyslexie/ dyscalculie
School / Locatie / Praktijk
€ 85
Behandeling sociaal emotioneel
Praktijk
€ 90
Behandeling sociaal emotioneel
Executieve functies
€ 90
Behandeling sociaal emotioneel
EMDR
€ 95
Intelligentieonderzoek
WISC-V-NL
€ 650
Intelligentieonderzoek
Son-R 6-40
€ 650
Intelligentieonderzoek
Son 2-8
€ 550
Didactisch onderzoek
€ 600
Neuropsychologisch onderzoek met IQ
Afhankelijk van onderzoeksvraag
Sociaal emotioneel onderzoek
Afhankelijk van onderzoeksvraag
Dyslexie onderzoek met IQ
€1150
Dyscalculie onderzoek met IQ
€1150
Ouderbegeleiding
€90,-
Training / Presentatie op maat
Op aanvraag

Neem direct contact op

info@leerzo.nl
Tessa van Schie: 06-51788788
Suzette de Bruijn: 06-28950218

LeerZo! Amsterdam Zuid
Olympiaplein 96
1076 AJ Amsterdam