Sociaal-emotioneel onderzoek in Amsterdam

Heb jij het idee dat jouw kind niet lekker in zijn of haar vel zit? Uit jouw kind moeilijk emoties? Vermoedelijk heeft dit te maken met de sociaal-emotionele ontwikkeling. LeerZo! kan dit onderzoeken en duidelijkheid bieden.

Als kinderen niet lekker in hun vel zitten, kunnen ze allerlei lichamelijke of psychische klachten krijgen. Vermoed jij als ouder of verzorger dat dit te maken heeft met de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw kind? Dan kan het goed zijn om dit te laten onderzoeken.

Wat is een sociaal-emotioneel onderzoek?

Het sociaal-emotioneel onderzoek maakt duidelijk of de problemen die jouw kind ervaart normaal zijn voor zijn of haar leeftijd en ontwikkelingsfase. Dat schept duidelijkheid. Wij doen dit onderzoek door middel van vragenlijsten, observaties en spreken of spelen met je kind.

Symptomen van sociaal-emotionele problemen

Kinderen met sociaal-emotionele problemen kunnen allerlei lichamelijke of psychische klachten krijgen, zoals:

  • Buik- en hoofdpijn
  • Snel van slag
  • Veel piekeren
  • Moeite met vriendschappen
  • Moeite met het omgaan met angst, boosheid en verdriet
  • Onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen
Leerzo_Sociaal-emotioneel onderzoek_02

Hoe gaat zo’n onderzoek?

Het onderzoek voeren we op verschillende manieren uit. Zo observeren wij jouw kind tijdens bijvoorbeeld het spelen. Dit kan op de praktijk zijn, thuis of op school. Ook voeren wij een gesprek met jouw kind en nemen wij een vragenlijst af. Omdat jullie als ouders veel weten over jullie kind, nemen wij bij jullie ook een vragenlijst af. Mogelijk doen wij dit ook bij de leerkracht. We verzamelen dus veel informatie om te kijken of het gedrag van jullie kind leeftijds- en ontwikkelingsadequaat is. Met deze informatie geven wij jullie een advies.

Advies op basis van het onderzoek

Ons advies is erop gericht om jullie kind zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen, zowel op school als thuis. Wij ondersteunen jullie en jullie kind om de problemen die jullie ervaren op te lossen.

Sociaal-emotioneel onderzoek bij LeerZo!

Betrouwbare en valide tests
Rustige, prikkelarme omgeving
Advies over het vervolg