Schoolobservatie in Amsterdam

Krijg je signalen dat jouw kind gedragsproblemen vertoont op school? En weet je niet waar dit gedrag vandaan komt? Dan kan schoolobservatie duidelijk geven. Een professional van LeerZo! komt op de school en observeert jouw kind in meerdere situaties: in de klas, in het gesprek met de leerkracht en in het contact met de medeleerlingen. We doen dit op scholen door heel Amsterdam en omgeving. De observatie duurt 1,5 tot 2 uur.

We kijken onder meer naar werkhouding, gedrag in de klas, sociale omgang en het contact met de leerkracht. Een schoolobservatie geeft inzicht in hoe jouw kind functioneert in de schoolomgeving. Ook krijg je inzicht in de actie-reactie ten opzichte van andere kinderen en de docent.

Na de schoolobservatie

Op basis van dit onderzoek maken we een ABC-analyse over het gedrag van je kind. Hierbij beoordelen we de oorzaken, het gedrag zelf en de gevolgen van dat gedrag. Tot slot vertalen we de observatiegegevens naar handelingssuggesties voor ouder en docent.

Leerzo_schoolobservatie_01

Wat zijn gedragsproblemen?

Onder gedragsproblemen verstaan we hinderlijk gedrag dat vervelend is voor de omgeving (externaliserend gedrag) of storend voor jezelf (internaliserend gedrag). Denk aan onder meer boosheid, agressie en pestgedrag, maar ook aan faalangst en teruggetrokken gedrag. Gedragsproblemen kunnen allerlei oorzaken hebben. Zoals een ingrijpende gebeurtenis, problemen thuis of elders of een stoornis, zoals ADHD of autisme.

Faalangstonderzoek door LeerZo!

Inzicht in functioneren en gedrag op school
Nauw overleg met school en ouders
Overleg over het vervolg