Remedial teaching in Amsterdam

Leerproblemen en gedragsproblemen kunnen allerlei oorzaken hebben. Met remedial teaching geven we jouw kind de extra ondersteuning die nodig is. We doen dit voor kinderen met leerproblemen en/of gedragsproblemen. Met als doel dat jouw kind zich weer prettiger gaat voelen en weer kan meedoen in de klas. Fijn voor je kind én voor jou als ouder of verzorger.

Wat is remedial teaching?

Met remedial teaching bieden we jouw kind extra ondersteuning. We stemmen onze hulp zorgvuldig af op de specifieke hulpvraag van jouw kind. Daarbij staat het leerproces centraal. Denk aan taal of rekenen. Remedial teaching bestaat uit onderzoek, het opstellen van een handelingsplan en begeleiding:

Onderzoek

Hoe beter we weten wat er speelt, hoe beter we jouw kind natuurlijk kunnen ondersteunen. Daarom besteden we veel aandacht aan onderzoek. Dit doen we aan de hand van een intakegesprek, toetsen en/of observaties op school. Zo krijgen we een helder beeld van leer- en/of gedragsproblemen waarmee jouw kind worstelt.

Leerzo_remedial_teaching_01

Handelingsplan

Op basis van het onderzoek maken we een handelingsplan met doelen. In dit plan staat omschreven wat we gaan doen en wat de doelstellingen zijn. We formuleren deze doelen samen met alle betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jullie duidelijk hebben waardoor iets wordt veroorzaakt. Maar ook dat het probleem dat wordt ervaren afneemt en hoe daarvoor gaat worden gezorgd. Is iedereen tevreden met de inhoud van het plan? Dan beginnen we met de behandeling.

Begeleiding

Hierna volgt de daadwerkelijke remedial teaching: een lesprogramma op maat. Remedial teaching is geen bijles, want daarbij gaat het om specifieke vakkennis die voornamelijk wordt herhaald. Bij remedial teaching werken we planmatig en doelgericht aan het leerprobleem van jouw kind. Na de remedial teaching heeft jouw kind de vaardigheden om goed om te gaan met zijn of haar probleem of stoornis. Zo nodig besteden we aandacht aan bijvoorbeeld studievaardigheden en examenplanning. Ook een faalangstonderzoek kan nuttig zijn. Ook hebben we oudergroepen voor ouders van leerlingen.

Remedial teaching van LeerZo!

Onderzoek en begeleiding
Lesprogramma op maat jouw kind
Ook oudergroepen