Passend Onderwijs op de basisschool

Ieder kind verdient het onderwijs dat past bij zijn of haar mogelijkheden. Dat gaat niet altijd vanzelf. bijvoorbeeld als er sprake lijkt of is van een stoornis als ADHD, dyslexie of autisme. Loop je daartegenaan als verwijzer of school? Dan kun je LeerZo! inschakelen. Samen maken we werk van Passend Onderwijs voor ieder kind.

Goede afstemming met onderwijsbehoeften

De ontwikkeling van een kind is het resultaat van steeds complexere interacties tussen het kind en zijn omgeving, zoals het gezin, de school en de buurt. Deze relaties beïnvloeden elkaar. Bij Passend onderwijs staat de afstemming tussen het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht (de school) en de onderwijsbehoeften van het kind centraal.

 

De orthopedagoog in het onderwijs moet zich steeds richten op de wisselwerking tussen de leerling en de onderwijs- en opvoedsituatie. Dat vraagt ook om een goede afstemming tussen de begeleiding van leerlingen, leerkrachten, school en het samenwerkingsverband én de ouders en het gezin.

Leerzo_Passend Onderwijs_01

Schakel ons in zoals je wilt

Onze orthopedagoog kan binnen de school activiteiten uitvoeren op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, advies, begeleiding en evaluatie. Schakel ons in zoals je wilt. Het gaat om activiteiten voor leerlingen, ouders, leerkrachten en/of schoolteams. Ook is onze orthopedagoog de schakel tussen onderwijsinstellingen en instellingen voor jeugdzorg, jeugdhulpverlening en ggz. Ook worden we gevraagd om mee te denken met beleidsontwikkeling in het onderwijs.

Meer weten over passend onderwijs op de basisschool?

Passend Onderwijs in samenwerking met LeerZo!

Maatwerk voor jouw school
Ondersteuning door ervaren orthopedagoog
Nauwe samenwerking met alle betrokkenen