Onderwijsleerproblemen

Als jouw kind leerproblemen heeft, dan kan dat gevolgen hebben op de lange termijn. Niet alleen gaat dit ten koste van de leerprestaties, het kan ook leiden tot psychische problemen zoals faalangst, slaapproblemen, angst of zelfs depressie. Hoe eerder we de onderwijsleerproblemen aanpakken, hoe beter dat is. LeerZo! helpt met remedial teaching, dyslexie-onderzoek en dyscalculie-onderzoek. Ook ondersteunen we scholen in het goed omgaan met leerlingen.