Neuropsychologisch onderzoek in Amsterdam

Soms is bepaald gedrag van een kind niet goed te snappen. Bijvoorbeeld dat het kind last heeft van aandachtsproblemen, terwijl onduidelijk is welke aandachtfuncties voor problemen zorgen. Of dat het kind een geheugen als een olifant heeft, maar een aantal opdrachtjes achter elkaar niet onthoudt. Met neuropsychologisch onderzoek brengen wij zorgvuldig de cognitieve functies in kaart.

Voorbeelden van functies

  • Geheugen
  • Aandacht
  • Werktempo
  • Waarneming
  • Taal en spraak
  • Ruimtelijk inzicht
  • Planningsvaardigheden

Wat levert het onderzoek op?

Na het onderzoek hebben we meer inzicht in het functioneren van de cognitieve functies van jouw kind. Op basis hiervan geven we advies, gericht op je kind en zijn of haar sterke en zwakke kanten. In dit advies hebben we het over mogelijke vervolgstappen in behandeling. Blijkt uit het onderzoek bijvoorbeeld dat jouw kind vooral moeite heeft met aandacht, dan kunnen wij hierop inspelen tijdens de verdere behandeling.

Neuropsychologisch onderzoek bij LeerZo!

Betrouwbare en valide tests
Rustige, prikkelarme omgeving
Advies over het vervolg