Klachtenprocedure van LeerZo!
Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van LeerZo! 
Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij de directie van LeerZo! (via: info@leerzo.nl). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. De directie zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.
 
Externe klachtenfunctionaris
Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van LeerZo! De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. 
 
Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van LeerZo! via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op 
www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in. 
 
Geschilleninstantie 
Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kún je ervoor kiezen een rechtszaak aan te spannen, maar je kunt er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie KPZ. De Geschillencommissie KPZ voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij de Geschillencommissie KPZ.

U kunt ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon
Is er iets voorgevallen binnen onze praktijk en onze zorg dat u of uw kind niet bevalt, maar vindt u dit lastig om te bespreken met ons? Paulien Foekens is onze vertrouwenspersoon. Zij is bekend met de praktijk maar is niet bij ons in dienst. Op deze manier kunt u zich (anoniem) uiten en met Paulien bekijken wat de eventuele vervolgstappen zijn. U kunt haar bereiken via mail op paulien@leefwijs-amsterdam.nl