Faalangst-onderzoek in Amsterdam

Vermoed je dat jouw kind faalangst heeft en wil je dat graag zeker weten? Een faalangst-onderzoek biedt helderheid. Eventueel voeren we dit uit in combinatie met een intelligentieonderzoek. Na het onderzoek geven we advies over een eventueel vervolg.

Wat is faalangst?

Iemand met faalangst is bang om te mislukken in situaties waarin je wordt beoordeeld door een ander, zoals een ouder, leraren en klasgenootjes. Kinderen en volwassenen met faalangst denken vanuit een negatief zelfbeeld. Ze denken bijvoorbeeld:

  • “Het lukt toch niet”
  • “Ze vinden mij vast stom”
  • “Ik doe vast iets doms”
  • “Niemand vindt mij leuk”

Wat is een faalangstonderzoek?

Een faalangstonderzoek meet de prestatiemotivatie, de positieve en negatieve faalangst, het zelfvertrouwen, het doorzettingsvermogen en de sociale wenselijkheid. Ook meten we het – positieve of negatieve – zelfbeeld. Wij maken gebruik van observaties, gesprekken met je kind en de vragenlijst Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K).

Leerzo_faalangst_02

Advies over vervolgstappen

Op basis van het faalangstonderzoek adviseren we je over eventuele vervolgstappen. Dat kan bijvoorbeeld een faalangsttraining zijn, maar ook cognitieve gedragstherapie.

Faalangst-onderzoek bij LeerZo!

Betrouwbare en valide tests
Rustige, prikkelarme omgeving
Advies over het vervolg