Executieve functies trainen

Is het voor jouw kind lastig om informatie te onthouden? Om snel te kunnen schakelen als een situatie verandert? Of is jouw kind ongeremd in het gedrag? Dit zijn aspecten van het executief functioneren. LeerZo! heeft veel materiaal in huis om het executief functioneren te bevorderen. Zo bieden wij speciale trainingen aan, zoals Beter bij de Les en Brain Game Brian. Spelenderwijs leert jouw kind om doelgericht taken uit te voeren, met alles wat daarbij hoort. Onze trainingen zijn ook geschikt als jouw kind problemen heeft met het reguleren van emoties. Onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wat zijn executieve functies?

Onder executieve functies verstaan we alle regelfuncties in de hersenen voor doelgericht en aangepast gedrag. Met deze functies bepalen we het doel van ons handelen en ons gedrag, we voeren taken uit en controleren het effect. Met executieve functies controleren we onze emoties, onze motivatie en onze alertheid. Tot de functies behoren:

 • Reactie
 • Werkgeheugen
 • Zelfregulatie
 • Volgehouden aandacht
 • Taakinitiatie
 • Planning en prioriteren
 • Organisatie
 • Timemanagement
 • Doelgericht doorzettingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Metacognitie
  (zelfmonitoring en -evaluatie)

Trainingen executief functioneren

LeerZo! biedt specifieke trainingen in executief functioneren. Voor kinderen en jongeren met onder meer problemen op het gebied van het werkgeheugen (informatie vasthouden), inhibitie (op je rem kunnen staan), cognitieve flexibiliteit (kunnen schakelen bij een veranderende situatie), plannen en organiseren en emotieregulatie.

Leerzo_Executief functioneren_01

Training ‘Beter bij de les’

Heeft jouw kind moeite met het vasthouden van informatie, plannen en controleren? Onze gecertificeerde medewerkers geven de effectieve training ‘Beter bij de les’, ontwikkeld door De Bascule. Het is een individuele training waarmee basisschoolkinderen vaardigheden oefenen die bij het leren belangrijk zijn. Zo leren zij leerstrategieën en wordt hun werkgeheugen getraind waardoor ze informatie beter vasthouden. De kinderen leren uiteindelijk om zichzelf bij te sturen, waardoor minder hulp van de leraar nodig is.

Executieve-functietraining bij LeerZo!

Ervaren trainer
Het kind centraal
Nauwe samenwerking met ouders en school