Dyslexieonderzoek Amsterdam

Heeft jouw kind stelselmatig moeite met het zorgvuldig en goed kunnen lezen en spellen? En helpt extra begeleiding niet of onvoldoende? Dan kan het verstandig zijn te laten onderzoeken of er misschien sprake is van dyslexie. Je kunt bij LeerZo! een dyslexie-screeningtest laten doen óf meteen een dyslexieonderzoek.

Wat is een dyslexieonderzoek?

Het dyslexieonderzoek richt zich op de lees- en spellingsvaardigheden en de intelligentie van jouw kind  Het onderzoek bestaat uit één of twee dagdelen. Hierbij doen we verschillende testjes om te kijken hoe het kind opdrachten verwerkt die we aan het kind geven. Ook kijken we naar het niveau van lezen en spellen en de achterliggende oorzaken van de achterstand. Op basis van het onderzoek geven we gerichte adviezen. Vaak adviseren we een dyslexieonderzoek.

Leerzo_dyselexie_onderzoek_amsterdam_01

Dyslexieverklaring

Heeft jouw zoon of dochter inderdaad dyslexie, dan geven we een dyslexieverklaring af. Jouw kind komt dan in aanmerking voor compenserende maatregelen, zoals het gebruik van hulpmiddelen en extra tijd bij het eindexamen.

Dyslexie-onderzoek bij LeerZo!

Onderzoek in prikkelarme omgeving
Nauw contact met ouders en school
Advies over het vervolg