Dyscalculieonderzoek Amsterdam

Dyscalculie betekent letterlijk: niet kunnen rekenen. Kinderen met dyscalculie hebben op het gebied van rekenen moeite om het geleerde vast te houden en toe te passen. Zo kan jouw kind bijvoorbeeld lang op de vingers tellen, hoeveelheden moeilijk inschatten en cijfers lastig plaatsen. Dit heeft niet te maken met intelligentie of het onderwijs.

Wat is een dyscalculieonderzoek?

We geven de dyscalculiebehandeling op basis van het ERWD-protocol (protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie). Dit protocol beschrijft de procedure van diagostisch rekenonderzoek en de begeleiding die jouw kind nodig heeft van een reken- of dyscalculiespecialist. We gebruiken zowel eigen als bestaande rekenmaterialen. Dit hangt af van de rekenstrategieën van jouw kind en de school. We leren jouw kind beter omgaan met rekenangst en wat dyscalculie eigenlijk is. Ook gaan we aan de slag met achtergebleven kennis en vaardigheden. Dit doen we volgens het drieslagmodel rekenen.

We dagen jouw kind uit om na te denken over getallen en rekenverbanden. Op die manier leert hij of zij te begrijpen hoe rekenen in elkaar zit en welke rekenmanier het beste aansluit bij hem of haar. Dit is belangrijk, omdat er bij kinderen met dyscalculie geen sprake is van automatis­­­­­­ering van de basale rekenvaardigheden. Bij ons staat jouw kind centraal. We versnellen of vertragen afhankelijk van hoe snel jouw kind het oppakt.

Volgens een bewezen protocol.

Het ERWD-protocol beschrijft de procedure van diagostisch onderzoek en de begeleiding die jouw kind van ons nodig heeft. We stemmen het onderwijs af op de problemen die jouw kind ervaart. Voor ieder kind een jas die past, dát is ons uitgangspunt. Daarom is onze dyscalculiebehandeling altijd een behandeling op maat, gebaseerd op onderzoek naar de reken- en wiskundeproblemen. We bieden onze rekenmethode aan in modules volgens de 4 rekendomeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Centraal staat een passend rekenplan voor jouw kind. Zodat de rekenontwikkeling doorgaat.

Duur van een behandeling.

Elke dyscalculiebehandeling bestaat uit een sessie van 60 minuten: 45 minuten effectieve werktijd en 15 minuten voorbereiding en dossiervorming.

Dyscalculie-onderzoek bij LeerZo!

Onderzoek in prikkelarme omgeving
Nauw contact met ouders en school
Advies over het vervolg