Didactisch onderzoek in Amsterdam

Merk je dat je kind op school niet laat zien wat het kan? Is je kind thuis anders dan op school? Gaat het met tegenzin naar school? Dat is natuurlijk vervelend, vooral voor je kind zelf. Een didactisch onderzoek kan duidelijkheid geven over wat er aan de hand is en wat er misschien moet gebeuren.

Wat is een didactisch onderzoek?

In het didactisch onderzoek vergelijken we de prestaties van je zoon of dochter met die van leeftijdgenoten. Zo wordt duidelijk of er misschien sprake is van een achterstand of een voorsprong. In het didactisch onderzoek bepalen we niet alleen het beheersingsniveau op de diverse leergebieden, maar kijken we ook naar de werkaanpak tijdens het lezen, spellen of rekenen.

Advies over een aanpak

Hoe kan jullie kind worden geholpen? De verzamelde informatie uit het didactisch onderzoek geeft duidelijkheid over de achterliggende oorzaak van het gedrag dat jullie kind laat zien. Samen bekijken we in een gesprek wat er nodig is. Zo komen wij uiteindelijk tot een advies over de aanpak.

Didactisch onderzoek bij LeerZo!

Onderzoek in prikkelarme omgeving
Nauw contact met ouders en school
Advies over het vervolg