Cognitieve gedragstherapie

Als ouder of verzorger kun je je flink zorgen maken om je kind. Bijvoorbeeld omdat je zoon of dochter last heeft van angst, boosheid of depressie, een negatief zelfbeeld of problemen heeft met emoties en gedrag. Dan kan cognitieve gedragstherapie een uitkomst bieden.

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Bij cognitieve gedragstherapie bekijken we hoe de gedachten van jouw kind samenhangen met zijn of haar gevoelens en gedrag. Het doel van de therapie is dat we jouw kind helpende denkpatronen aanleren. Door de manier van denken te veranderen, gaat je kind zich weer beter voelen. Het kan ook zo zijn dat een kind erg bang is voor iets. Met cognitieve gedragstherapie kunnen wij ervoor zorgen dat jouw kind deze dingen weer aandurft. Dit doen we door geleidelijke blootstelling (exposure).

Hoe effectief is het?

Jouw kind krijgt bij ons de training die past bij de problematiek. We hebben diverse geprotocolleerde trainingen gericht op angst, een negatief zelfbeeld, depressie, ADHD, emotieregulatie of gedragsproblemen. Het gaat vooral over moeilijkheden die nu spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan.

Bewezen effectief

Al onze trainingen zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapeutische (CGT) principes. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie ook echt effect heeft. De behandelingen zijn cliënt- of probleemgericht. Er kan snel resultaat worden behaald, waardoor de behandelingen vaak korter zijn. (bron: www.vgct.nl)

Cognitieve gedragstherapie bij LeerZo!

Onderzoek én behandeling
Focus op de talenten van je kind
Nauwe samenwerking met ouders en school