Het CHC-model

Dit model, ontwikkeld door Cattell, Horn en Caroll, geeft de structuur van intelligentie weer. Het is een hiërarchisch model met drie niveaus: de algemene factor (general ability), de bredere cognitieve vaardigheden en de smalle cognitieve vaardigheden.
Er zijn 10 brede cognitieve vaardigheden:

 • Vloeiende intelligentie, het vermogen om nieuwe, onbekende problemen op te lossen
  • Kwantitatieve kennis, het redeneren met getallen en begrijpen van wiskundige concepten
  • Gekristalliseerde kennis, mate waarin je aangeleerde (cultuurspecifieke) kennis effectief kunt toepassen
  • Schoolvaardigheden, lezen en schrijven, het begrijpen van geschreven taal
  • Korte termijn geheugen
  • Visuele informatieverwerking, het vermogen om een mentale voorstelling te maken en het herkennen en gebruiken van visuele patronen
  • Auditieve informatieverwerking, het oppikken en verwerken van geluiden
  • Lange termijn geheugen
  • Verwerkingssnelheid, het snel en vloeiend volbrengen van een (eenvoudige) taak
  • Reactiesnelheid, snelheid van reageren of beslissen

De bredere cognitieve vaardigheden worden gevormd door de smalle cognitieve vaardigheden. De subtesten van de WISC-V sluiten aan bij de smalle cognitieve vaardigheden. Door deze te analyseren kan een groot deel van de brede cognitieve vaardigheden in kaart gebracht worden.

Neem direct contact op

info@leerzo.nl
06-12345678

Olympiaplein 96
1076 AJ Amsterdam