Dyslexiebehandeling in Amsterdam

Blijkt uit dyslexie-onderzoek dat jouw kind dyslexie heeft? En is er een dyslexieverklaring afgegeven? Dan komt jouw kind in aanmerking voor een dyslexie-behandeling. Wij helpen jouw kind op weg.

Wat is een dyslexiebehandeling?

We geven de dyslexiebehandeling SpellingDoorzien®, met als basis de SLES-methode®. SLES staat voor: Stoplicht Lees- En Spelling). We ontwikkelden deze behandelingen zelf, vanuit de ervaring dat andere dyslexiebehandelingen niet allesomvattend waren. We leren jouw kind beter leert omgaan met lezen en spelling. Ook gaan we aan de slag met achtergebleven kennis en vaardigheden. We dagen jouw kind uit om na te denken over de opbouw en structuur van onze taal. Op die manier leert hij of zij te begrijpen hoe taal in elkaar zit. Dit is belangrijk, omdat dit bij kinderen met dyslexie geen automatisme is. Bij ons staat het kind centraal. We versnellen of vertragen afhankelijk van hoe snel jouw kind het oppakt.

Sles methode logo

Volgens een bewezen protocol

We behandelen volgens het evidence based Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B) van Blomert. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een effectieve dyslexiebehandeling uitgaat van specifieke fonologische taalverwerkingsproblemen. Daarom is onze dyslexiebehandeling een vanuit klank naar woordopbouw georiënteerde lees- en spellingmethode. We bieden deze methode aan in modules, volgens een geprotocolleerd model. Centraal staan het fonologisch principe, de foneem-grafeemkoppeling (klank- tekenkoppeling), het herkennen van klankstructuren en de benoem- en leessnelheid.

Omgaan met dyslexie

Hoe ga je het beste om met dyslexie? Daarover geven we voorlichting: psycho-educatie. De voorlichting is bedoeld voor je kind zelf én voor jou als ouder of verzorger.

Duur van een behandeling

Elke dyslexiebehandeling bestaat uit een sessie van 60 minuten: 45 minuten effectieve werktijd en 15 minuten voorbereiding en dossiervorming.

Meer informatie over dyslexie-behandeling

Ervaren therapeut
Maatwerk voor jouw kind
Volgens bewezen protocol